Intresserad av att veta mer om projektet?

Kontakta någon av projektdeltagarna eller vänd er till projektledaren Håkan Cavenius, RISE Acreo, som nås på 0730-651893 eller hakan.cavenius@ri.se.