Slutrapport Sjyst data! Steg 2. Ladda ner rapporten här.

Svenskarnas attityder till integritet och politisk opinionsbildning på nätet och i sociala medier. Ladda ner rapporten här.