Projektet har interna stormöten ca tre gånger per år, där partners träffas och presenterar delresultat som framkommit sedan senaste mötet, går igenom omvärldsanalys, samt diskuterar projektets fortskridande.

Sista mötet 2019 var i form av ett öppet slutseminarium, där bland annat projektets resultat presenterades. Agenda och presentation finner du här.