Revision 2 av “Vägledning om EU:s dataskyddsförordning (GDPR): God integritet vid digital tjänste- och affärsutveckling”. Ladda ner revision 2 här.

Revision 1 av “Vägledning om EU:s dataskyddsförordning (GDPR): God integritet vid digital tjänste- och affärsutveckling”. Ladda ner revision 1 här.

Filmversion av den reviderade versionen av “Vägledning om EU:s dataskyddsförordning (GDPR): God integritet vid digital tjänste- och affärsutveckling”. Se filmen här.

“Vägledning om EU:s dataskyddsförordning (GDPR): God integritet vid digital tjänste- och affärsutveckling”. Ladda ner den första versionen här.